سوالات مسابقه «بایرام گئجه لری»

سوال 95/1/7

قدیمی ترین چاقوی کشف شده در استان زنجان چه قدمتی داشته و در کجاست؟

گزینه 1: 2375 سال - موزه مردان نمکی

گزینه 2: 2000 سال - موزه ابهر

گزینه 3 : 1800 سال موزه دارایی

گزینه 4 : 3000 سال - موزه کارخانه کبریت

 

 

شما می توانید از طریق سامانه پیامک نیز در این مسابقه شرکت نمایید. شماره پیامک:30000243

مهلت ارسال 24 ساعت بعد از پخش برنامه

 

Text to Identify