مسابقه تلفنی اولدوز
در ایام نوروز از شبکه اشراق


هر روز 2 کارت هدیه 2/000/000 ریالی به 2 نفر

جهت شرکت در مسابقه تلفنی اولدوز، به ادمین کانال شبکه اشراق  در پیام رسان سروش به آدرس:  
https://sapp.ir/iribzanjan
پیام ارسال کرده و مشخصات خود همچون نام و نام خانوادگی، نام شهر، تحصیلات، شغل و شماره موبایل را ارسال کنید.

در این مسابقه تلفنی که هر روز دو بار اجرا خواهد شد به هر برنده مبلغ 2 میلیون ریال، جایزه اهدا خواهد شد. این مسابقه از روز 3 فروردین شروع و تا 16 فروردین 1398 ادامه خواهد داشت.

موضوع سوالات مسابقه:
-    زنجان شناسی، گردشگری و آثار باستانی
-    مشاهیر و قهرمانان  استان زنجان
-    صنایع و معادن استان
-    تست هوش
-    و اطلاعات عمومی

http://sapp.ir/iribzanjan