« بازگشت

عرض سلام و یورولمییز بیر سواالیم وار: چرا در اخبار...

احمد
عرض سلام و یورولمییز بیر سواالیم وار: چرا در اخبار ساعت 11 که مثلا اخبار ترکی یه،اخبار هواشناسی توسط اون خانم به زبان فارسی پخش میشه ؟؟

پست شده در ۱۳۹۸/۰۵/۵ ۱۳:۴۴