دیدنی های زنجان
قیدار نبی با نام اصلی قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم از اجداد پیامبر اسلام است.
مسجد جامع زنجان
بازار سنتی زنجان
جاذبه های تاریخی و گردشگری
گنبد سلطانیه
کوه گاوازنگ زنجان
غار کتله خور-بزرگ ترین غار خشکی جهان
مجموعه‌ی تاریخی رختشویخانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان می باشد.
کاروانسرا سنگی