نمایش جدول پخش شبکه اشراق

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پلاک - دعا - اذان 01:55
پترن، سرود و سخنرانی مذهبی 06:00
دعای عهد 06:50
پرنیان 07:00
دیدنی ها 07:30
مستند محلی پوشاک 08:00
شادمانه کودک 09:00
مستند مسابقه خانه ما 10:00
تماشاخانه 13:00
فیلم سینمایی ایرانی 14:20
امتداد 15:30
چکامه (مشاعره نوروزي) 16:00
بهار نغمه سی 18:00
سریال 18:30
پلاک - دعا - اذان 19:30
به توان خدا 19:45
اخبار استان 20:00
مستند محلی 20:30
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی خارجی 23:30