نمایش جدول پخش شبکه اشراق

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قصه های تبیان 00:00
دلنوازان(تکرار) 01:00
شادمانه اشراق-تکرار 02:00
تکرار سینمایی ایرانی 03:00
اذان و نماز صبح 04:50
سرود ملی و تلاوت 06:00
سخنرانی مذهبی 06:10
دعای عهد 06:45
دلنوازان 07:00
مستند ایرانی 07:30
زیارت وارث 07:50
معراج مومن 12:15
تماشاخانه 13:10
فیلم سینمایی 14:20
یادگیری برتر 16:45
راه روشن- تکرار 19:20
اخبار استان 20:00
گشتاور(شعار سال) 22:35
اخبار استان23 23:00
سخنرانی مذهبی 23:15
سینمایی خارجی 23:20