نمایش جدول پخش شبکه اشراق

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی خبرچین 01:00
مستندسفرنامه کیویر بیرجند 02:33
مستند بیم و امید 03:14
مجموعه مدیر کل 03:30
تلاوت، اذان و دعا 05:15
دعای عهد و ترتیل 06:10
مستند در دربار 06:20
مستند نوروز نامه 06:30
زنجانا سلام 08:00
پروانگی 09:00
مجموعه خانه ی آقا جان 10:00
پویا نمایی هوشی در تعطیلات 10:45
خانواده 11:00
اخبار 12:00
تکرار اتل متل 12:15
تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 13:09
صحیفه معرفت 13:30
یاریگران زندگی 14:00
کنکور آسان است 14:30
فیلم تلویزیونی آد 15:00
مستند رمضان در زنجان 16:30
تفسیر قرآن کریم 16:45
جمع خوانی قرآن کریم 17:00
سریال خانه به دوش 18:00
عطرلی باهار 19:00
تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 19:53
اخبار استان 20:00
مسجد اوشاقلاری 21:00
در شهر 21:15
مسابقه تلفنی اولدوز 21:30
یاریگران زندگی 22:00
شهریمیز 22:21
خبر ساعت 23 23:00
مجموعه خانه آقاجان 23:15