نمایش جدول پخش شبکه اشراق

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال چرخ فلک 03:06
طنز پیشگان 04:15
تلاوت، اذان و دعا 05:50
مستنددستها و نشان ها 06:21
زنجانا سلام 08:00
سالم انسان 09:00
مجموعه دومانلی تبریز 10:00
اخبار 12:00
تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 12:20
سینمایی رهایی از شائوشنگ 13:45
تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 17:39
مسابقه تلفنی اولدوز 18:05
مجموعه چرخ فلک 18:21
سیمای راهبران 19:30
مستند روزنه 19:40
اخبار استان 20:00
سخنان کوتاه امام جمعه 20:25
مجموعه دومانلی تبریز 22:00
خبر ساعت 23 23:00
برنامه شهرداری 23:30