تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

محتوا با برچسب چهل سال اقتدار.

مدت ویدئو:02:55
کاری از معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
حضور با شکوه در 22 بهمن 97
حماسه حضور در 22 بهمن 97
نماهنگ بهمن تماشایی
عکس های ارسالی شما در راهپیمایی 22 بهمن 97
حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 97
حماسه حضور در 22 بهمن 97