تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

محتوا با برچسب راهپیمایی.

فضای مجازی مرکز زنجان
نماهنگ بهمن تماشایی
عکس های ارسالی شما در راهپیمایی 22 بهمن 97
حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 97
حماسه حضور در 22 بهمن 97
راهپیمایی 22 بهمن 97