تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

محتوا با برچسب حب الحسین یجمعنا.

عزاداری اربعین حسینی - زنجان 1397
مدت ویدئو: 5 دقیقه و 25 ثانیه
مدت ویدئو:2 دقیقه و 56 ثانیه
پیاده روی اربعین
زیارت به نیابت از شهیدان
زیارت به نیابت از شهیدان
زیارت به نیابت از شهیدان
اینفوگرافیک