جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کاشت درخت، حرکتی با برکت است - صفحه داخلی تولیدات فضای مجازی

 

 

معاونت فضای مجازی

کاشت درخت، حرکتی با برکت است

کاشت درخت، حرکتی با برکت است


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

بیست درصد | روایتی از زندگی مردی بزرگ
کاریکاتور
مدت نماهنگ: 1 دقیقه
انیمیشن خون بهای سردار
روایتی متفاوت از شهید سپهبد سلیمانی
کسب و کار مجازی
پوستر شهید محسن فخری زاده
شاهکار بسیج مردم در ریشه کنی فلج اطفال