معاونت فضای مجازی

انفجار کامیون TNT در زنجان و قطع ارتباطات مخابراتی

انفجار کامیون TNT در زنجان و قطع ارتباطات مخابراتیدانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

بخش کارشناسی برنامه خانواده
برنامه خانواده
برنامه خانواده
برنامه گئجه لر
برنامه زنجانا سلام
موشن گرافیک
مدت: 1 دقیقه و 40 ثانیه
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی قدس