Skip to Content
ویژه برنامه ی روز انتخابات(بیرلیق حماسه سی)

ویژه برنامه ی روز انتخابات(بیرلیق حماسه سی)

شبکه اشراق روز 29 اردیبهشت 96 با انعکاس حضور حماسه ساز مردم همیشه در صحنه استان زنجان از لحظه شروع انتخابات تا پایان آن ، این حضور پر شور را به تصویر می کشد.

حماسه حضور

حماسه حضور"ویژه انتخابات"

صدای استانی مرکز زنجان ، در روز حماسه ساز 29 اردیبهشت از لحظه شروع انتخابات تا پایان آن در کنار شماست تا باز هم حضور پرشکوه مردم همیشه در صحنه ی استان زنجان را منعکس کند.

  • عنوان اثر : قهرمان ایران
  • خواننده : التفات داوودی
  • تنظیم کننده : التفات داوودی
  • مدت زمان : 3 دقیقه و 51 ثانیه
  • عنوان اثر : بیزیم رأیمیز
  • خواننده : التفات داوودی
  • تنظیم کننده : التفات داوودی
  • مدت زمان : 00:02:20
گزارش رادیویی
گزارش رادیویی "حماسه ای دیگر"
حاسه ی حضور