جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

محتوا با برچسب برنامه ریزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  هوای تازه یک شنبه 240 دقیقه

 • 03:30

  سریال چرخ فلک 45 دقیقه

 • 04:15

  طنز پیشگان 95 دقیقه

 • 05:50

  تلاوت، اذان و دعا 31 دقیقه

 • 06:21

  مستنددستها و نشان ها 99 دقیقه

 • 08:00

  زنجانا سلام 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه دومانلی تبریز 47 دقیقه

 • 09:47

  پویا نمایی مهارت های زندگی 13 دقیقه

 • 10:00

  تکرار گئجه لر 60 دقیقه

 • 11:00

  خانواده 60 دقیقه

 • 12:00

  اخبار 13 دقیقه

 • 12:13

  سخنان کوتاه امام جمعه 7 دقیقه

 • 12:20

  تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 24 دقیقه

 • 12:44

  در شهر 16 دقیقه

 • 13:00

  سینمایی فراتر از سرعت 76 دقیقه

 • 14:16

  مستند پوشاک 29 دقیقه

 • 14:45

  کنکور آسان است 20 دقیقه

 • 15:05

  اشراق نما 25 دقیقه

 • 15:30

  اتل متل 60 دقیقه

 • 16:30

  مجموعه چرخ فلک 49 دقیقه

 • 17:19

  در شهر 27 دقیقه

 • 17:46

  تلاوت قرآن - اذان -دعای سلامتی امام زمان(عج) 14 دقیقه

 • 18:00

  تکرار خانواده 60 دقیقه

 • 19:00

  هنر اشراق 25 دقیقه

 • 19:25

  سیمای راهبران 11 دقیقه

 • 19:36

  اکسیژن 24 دقیقه

 • 20:00

  اخبار استان 30 دقیقه

 • 20:30

  مسابقه تلفنی اولدوز 30 دقیقه

 • 21:00

  گئجه لر 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه دومانلی تبریز 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر ساعت 23 30 دقیقه

 • 23:30

  برنامه شهرداری

محتوا با برچسب برنامه ریزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب برنامه ریزی.

همزمان با اول آبان روز آمار و برنامه ریزی مدیرکل مرکز با حضور در معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز این...
صدا و سیمای مرکز زنجان در ایام الله دهه فجر امسال، با برنامه ریزی منسجم تر نسبت به سال های قبل تولید...

محتوا با برچسب برنامه ریزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد