معاونت فضای مجازی

یک مشاور چه نقشی در ازدواج دارد؟

یک مشاور چه نقشی در ازدواج دارد؟


یک مشاور و روانشناس چه نقشی در ازدواج دارد؟

رسیدن به این بینش که طرف مقابل فرد مناسبی برای من هست یا نه؟

خوشبختی چیست؟

آیا فرد کمک می کند تا من پیشرفت کنم؟


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو: 2 دقیقه
مدت ویدئو:2 دقیقه
مدت ویدئو:5 دقیقه
آیتم "وقت طلایی" برنامه خانواده
حرکات اصلاحی بدن
زنجانا سلام
گئجه لر
بخش آشپزی برنامه خانواده