روز شمار تاریخ زنجان

یکم دی

یکم دی


1 - در ادامه حکومت ايلخانان مغول در ايران، الجايتو که به سلطان محمد خدابنده ملقب بود به پادشاهي رسيد و دو دانشمند زمان، خواجه سعدالدين ساروجي و رشيدالدين فضل الله را به وزارت منصوب کرد. الجايتو به سبب نفوذ کلام علامه حلي، از مذهب سنت و جماعت به تشيع گراييد و فرمان داد که بر روي سکه ها نام دوازده امام را ضرب کنند. او بناي شهر سلطانيه- در نزديکي زنجان- را به اتمام رساند و رصدخانه مراغه را که به فرمان هلاکوخان بنا شده و روي به خرابي گذارده بود، احيا کرد. الجايتو سرانجام در 28 رمضان سال 716 ق درگذشت و جسد او را در زير گنبدي که براي قبر خود ساخته بود به خاک سپردند(حائری، 1381: 345).

2- یک هیئت اقتصادی و تجاری 11 نفره که در راس آن رحمان زاده استاندار زنجان قرار داشت با هدف یافتن راه های همکاری دو طرفه و افزایش مبادلات اقتصادی اول دی ماه سال 1383 راهی استان کارواش جمهوری کرواسی شدند. این هیئت در مدت دو روز اقامت خود در مرکز استان کارواش ضمن دیدار و تبادل نظر با هیئت های مختلف کروات به بررسی راه های افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو استان پرداخته و یک تفاهم نامه همکاری و دوستی متقابل امضا کردند(روزنامه مردم نو، 2/10/1383).