روز شمار تاریخ زنجان

یکم فروردین

یکم فروردین


1- كريم نيرومند در سحرگاه نخستین روز از فروردین 1310 ش در محله «گونیّه» شهر زنجان به دنیا آمد. وی یکی از محققان برجسته تاریخ زنجان به شمار می رود که تاکنون کتب و مقالات فراوانی را در این زمینه تدوین و تالیف کرده است که از مهمترین آنها می توان به کتاب های «سخنوران و خطاطان زنجان» و «شرح حال رجال کشوری و لشکری» اشاره داشت. (فصلنامه فرهنگ زنجان، شماره 2، ص 155)

2- آقای قربانعلی ذوالقدری فرزند لطفعلی در شب اول فروردین سال 1314 ه. ش. در روستای خان احمد حصاری در حاشيه زنجان به دنیا آمد. آقای ذوالقدری در سال 1332 به حوزه علمیه زنجان آمده و وارد زندگي طلبگی شد. وي پس از طی مقدمات در زنجان به حوزه علميه قم رفت و سطوح عالیه را نزد اساتید مشهور وقت در حوزه علمیه قم به پایان برد. وي در درس خارج حضرات آیات عظام گلپایگانی، حسینعلی منتظری، سید محمد محقق داماد، هاشم آملی و مرتضی حائری شرکت نموده و مدت کوتاهی نیز در مباحث و دروس فلسفه و اسفار علامه طباطبايی و شهید مطهری شرکت داشته است. وي زمان کوتاهی بنا به دعوت مسئولان شورای عالی قضایی به ریاست شادروان شهيد دکتر بهشتی حاکم شرع شد. آن عالم بزرگ در پنجم مرداد 1375 در شهر قم ظاهرا به علت بیماری سرطان ولی در حقیقت با ضربات و شکنجه هایی که از طرف دژخیمان قدرت مخالف دیده بود به رحمت ایزدی پیوست و در همان شهر مدفون گردید. (نيرومند، 1385، صفحات 386-387)

3- شیخ فضل الله شیخ الاسلام (آخرین شیخ الاسلام زنجان) در روز جمعه 23 شوال 1303 ق، مطابق با سوم مرداد 1265 ش، 26 ژوئیه 1886 م متولد شد، شیخ الاسلام زنجانی پس از هفتاد سال عمر و شصت سال کوشش خستگی ناپذیر در راه علم و دانش و تألیف و تحقیق سرانجام در شب نوروز سال 1333 شمسی (15 رجب سال 1373 هجری قمری) در تهران دچار حمله  قلبی شد و در روز اول فروردین ماه همان سال دار فانی را وداع کرد. (فصلنامه فرهنگ زنجان، شماره 15-16، ص 49)