روز شمار تاریخ زنجان

یکم تیر

یکم تیر


 

1 حس حسن اف نخست وزیر آذربایجان شوروی با استاندار زنجان دیدار و درباره تعامل بیشتر با این استان سخن گفت. وی خاطرنشان کرد برای برقراری ارتباط بیشتر با مردم دو کشور، یک خط آهن در جلفا احداث خواهد شد. آقای حسن حسن اف و هیئت همراه جهت بازدید از چند واحد مهم صنعتی و نیز آثار باستانی زنجان وارد این شهر شده و مورد استقبال آقای مهندس شریفیان، استاندار و و دیگر مسئولان استان قرار گرفت. (هفته نامه پیام زنجان، 70/4/2)

2- دکتر داریوش اخوان زنجانی استاد رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران دار فانی را وداع گفت. شادروان دکتر اخوان زنجانی که سالها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس نظریه های روابط بین الملل اشتغال داشت. جمعه شب بر اثر سکته قلبی به رحمت ایزدی پیوست. (هفته نامه پيام زنجان، 80/4/7)