روز شمار تاریخ زنجان

یکم اردیبهشت

یکم اردیبهشت


1 - امير افشار يکي از منشيان جهانشاه خان امير افشار بعد از دو سال از فوت مرحوم امير افشار، در اول ارديبهشت ماه 1312 به ملاحظاتي از دستگاه آقايان کناره گرفت و به خدمات دولتي پيوست. (سلطاني، 1379، ص 134)

2- حجت الاسلام سید محمد باقر موسوی چرزه ای طارمی معروف به «شفتی» در سال 1175 ه.ق در روستای چرزه از روستاهای دهستان گیلوان طارم علیا واقع در 107 کیلومتری شمال شرقی زنجان و 5/16 کیلومتری شمال غربی گیلوان و ده فرسخی شفت، متولد شد. در هفت سالگی به شفت منتقل شد و پس از ده سال در سن 17 سالگی (1192ه. ق) به کشور فعلی عراق مهاجرت نمود و در کربلا از درس وحید علی الاطلاق و استاد الاکبر علامه محمد باقر بهبهانی و پس از آن از علامه سید علی صاحب ریاض المسائل استفاده کرد و بعد به نجف مشرف شد و از محضر علامۀ بزرگ سید مهدی بحرالعلوم و علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء بهره مند گردید و مسافرتی به کاظمین نمود و از حضرت علامه سید محسن کاظمی اعرجی مستفیض گشت و پس از هشت سال توقف در عراق در سال 1200 ه.ق با ایران برگشت و در قم از محضر محقق بزرگوار میرزا ابوالقاسم قمی صاحب «قوانین الاصول» استفاده کرد و از آنجا به کاشان عزیمت (نمود و) از محضر و درس اخلاقی ملا مهدی نراقی صاحب«جامع السعادت» کامیاب شد و در سال 1206ه.ق به اصفهان وارد شد و رحل اقامت افکند و افاضل طلاب و علما در گردش جمع شدند و از درس و بحثش استفاده نمودند و شهرت جهانی پیدا کرد و به ریاست عامه و مرجعیت تامه رسید. حجت الاسلام سید محمد باقر چرزه ای در عصر روز یکشنبه دوم ربیع الثانی 1260ه.ق برابر با يكم ارديبهشت 1223 به سن 85 سالگی به مرض استسقا در اصفهان از دنیا رفت و در مقبره خود در زاویه مسجد خودش (مسجد سید) در محله بید آباد (خیابان محمد رضا شاه سابق) مدفون گردید. (نيرومند، 1385، صفحات 293-294)

3 - در سال 1350 که استقلال سازمان تربیت بدنی ایران اعلام شده و مقرر گردیده بود که تشکیلات این سازمان از تاریخ اول اردیبهشت ماده سال 1351 بر اساس قانون تاسیس خود پیاده شود، اولین مدیر و مسئول اعزامی از تهران با عنوان سرپرست تربیت بدنی فرمانداری کل زنجان در تربیت بدنی این شهر مشغول به كار شد و به عمارت قدمی واقع در اول خیابان صفا و جنب اداره نیروی انتظامی (ژاندرمری) انتقال یافت. (جمالي، 1373، ص20)

4 – اولين شماره هفته نامه « انقلاب زنجان » به صاحب امتيازي و  مدير مسئولي رحمان افشارچي در روز دوشنبه اول ارديبهشت 1359 برابر با  5 جمادي الاخر 1400 ق در 4 صفحه و  به قيمت 10 ريال در چاپخانه زندگي چاپ و منتشر گرديد. در زير لوگوي نشريه (انقلاب زنجان) آيه « ن و القلم و مايسطرون»  نگاشته شده است. بنابر نوشته كتاب «راهنماي مطبوعات ايران»  (1304 ش تا 1357 ش ) تاليف سيد محمد صدري طباطبايي نائيني مي توان گفت  اين هفته نامه در دوره دوره مختلف به تاريخهاي 1327 و 1359 منتشر  گرديده است كه اطلاعي از نحوه انتشار آن در دوره اول در دست نيست. در نهايت «انقلاب زنجان» در مرداد سال 1360 پس از انتشار 57 شماره در 14 خرداد ماه سال 1360 ش تعطيل و ديگر منتشر نشده است. (قشمي، 1382، ص 80)