معاونت فضای مجازی

یازگلدی

یازگلدی


برنامه "یازگلدی" ویژه راهپیمایی 22 بهمن ، از ساعت 8:45 تا 11 ظهر از رادیو زنجان پخش می شود.

تهیه کننده: افسانه زرنانی

نویسنده: معصومه زند

گویندگان: معصومه زند، سعید اطاعتی

گزارشگر: رباب صدر محمدی


دانلود


آدرس کوتاه :