روز شمار تاریخ زنجان

یازدهم مهر

یازدهم مهر


1 - امیر عزالدین ابوبکر ابهری در روز آدینه(جمعه) بیست و چهارم جمادی الاخر 714 برابر با 11 مهر 693 در سلطانیه وفات یافت و تابوت او را به شهر ابهر بردند و آنجا دفن کردند که بزرگزاده و اصیل بود. (نیرومند، 1385، ص 552)
2- خرابی های طولانی ترین بازار مسقف جهان امسال با 750 میلیون اعتبار ترمیم می شود. شانقلی مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان گفت: مرمت بازار و مساجد و راسته های آن به صورت موردی بر روی چشم طاقهای فرسوده، نورگیرها، عایقکاری بام و تمیز کردن آجرها از دو هفته پیش آغاز شد. ( روزنامه مردم نو، 84/7/11)