روز شمار تاریخ زنجان

یازدهم خرداد

یازدهم خرداد


1 -  نخستین نشست هنرمندان موسیقی مقامی در زنجان بعد از ظهر شنبه 11 خرداد 1381 با حضور هنرمندان موسیقی مقامی، محلی، استان در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد. در این نشست گروه های موسیقی آشیقی استان شرکت داشتند. حاضران به طرح پرسش های خود از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداختند و چند برنامه هنری نیز اجرا شد. این نشست به کوشش آشیق مسلم عسگری و  با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد. (هفته نامه پيام زنجان، 81/3/17)