روز شمار تاریخ زنجان

یازدهم آذر

یازدهم آذر


1 - روز 11 آذر نیز زنجان صحنه راهپیمايی های چندی بود. از آن جمله ساعت 9 صبح گروهی از انقلابیون های دروازه رشت و فرودگاه شهر زنجان اجتماع کرده و با آتش زدن چند حلقه لاستیک فرسوده اتومبیل به تظاهرات خیابانی مبادرت نمودند. همزمان حدود 1000 نفر دیگر از انقلابیون که از قبل در مسجد میرزا اجتماع کرده بودند از مسجد خارج شده و به افراد تظاهر کننده پیوستند و با دادن شعارهای ضد دولتی در برخی از خیابانهای شهر به حرکت درآمدند(بیات، 1386: 405).

2- در این میان سازمان جدیدی به نام «طلوع اسلام» اعلامیه ای منتشر کرده و تهدید نمود روز شنبه، 11/9/1357 هر مغازه ای که باز باشد به آتش کشیده خواهد شد. در تاریخ 9/9/1357 دسته جات و گروههای دیگری شایع کردند که قصد دارند در آغاز ماه محرم ضمن ایجاد «اغتشاش، آتش سوزی و خراب کاری» به ماموران انتظامی و خانواده آنها تک نموده و آنها را ترور نمایند(بیات، 1386: 400).