معاونت فضای مجازی

گوشه هایی از تصاویر تاریخی حضور مردم زنجان در راهپیمایی روز 22 بهمن طی دهه های گذشته

گوشه هایی از تصاویر تاریخی حضور مردم زنجان در راهپیمایی روز 22 بهمن طی دهه های گذشتهدانلود


آدرس کوتاه :