جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

کوله - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کوله

کولهاین برنامه در دو قسمت ۳۰ دقیقه ای تهیه شده است.
در برخی از شهرهای آذربایجان ( زنجان - ارومیه - تبریز - اردبیل ) هر یک از چهارشنبه های ماه اسفند نقش و نام معینی داشتند که از جمله در منطقه زنجان این نام ها به این شرح بود:
نخستین چهارشنبه را «موله» می گفتند که اختصاص به تمیز کردن فرشها و خانه تکانی داشت.
دومین چهارشنبه را «سوله» می گفتند و در این روز به خرید نیازمندیهای سال نو و خرید عیدی می رفتند.
چهارشنبه سوم «گوله» نام داشت. در این روز به خیس کردن و کاشتن گندم و عدس برای سبزه های نوروز می پرداختند .
و به چهارمین و آخرین جهارشنبه ماه (چهارشنبه سوری) «کوله» می گفتند که به معنی کهنه و فرسوده است در این روز با افروختن آتش یکی از وسایل فرسوده را در این مراسم به آتش می انداختند.
برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه سوری که با تجمع اعضای خانواده در داخل خانه به ویژه در خانواده های گسترده سنتی یا فضاهای بیرون از خانه با روشن کردن بوته پریدن از آتش دود کردن اسفند و ... انجام می گرفت. امروزه با دگرگونی های فضایی سکونت، فروپاشی خانواده های گسترده و تبدیل آن به هسته ای، ازیاد جمعیت، رواج آپارتمان نشینی، فروپاشی سنت و صنعت گرایی، بسیاری از شیوه های سنتی و آیینهای اجتماعی، قومی و ملی دستخوش تغییر شده است. در این دگرگونی و تغییرات شتابزده بویژه با توجه به نظریه های مختلفی درباره ساخت اجتماعی و برگزاری برخی مراسم کهن از جمله چهارشنبه سوری نمی توان جز رخدادهای ناگوار در حین برگزاری جشن های جمعی انتظار داشت. حوادث تلخ و شیرین چهارشنبه سوری در سالهای اخیر پدیده ای است که جایگاه ویژه این روز را در آیین های ملی کشور ما یادآور می شود که برای حفظ اصالت این مراسم باید بیش از پیش چاره ای اندیشید.
عوامل برنامه:تهیه کننده و کارگردان: اسماعیل کرمی / نویسنده: شمس الله وثوقی / گوینده متن: فریده تقی زاده  /تصویربردار: شهرام سپهری / تدوین: رباب محمدی

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.