یادداشت ها

کاسبیِ جلوبندی سازها، بد نیست

کاسبیِ جلوبندی سازها، بد نیست


کاسبیِ جلوبندی سازها، بد نیست
چون چاله های زنجان، کم نیست!

رانندگی در زنجان، کم از بازی مار و پله ندارد؛ چراکه قدم به قدم، باید مواظب چاله چوله هایی بود که مانند نیش مار، رانندگان را اذیت می کنند!
ناگفته پیداست اولین ارزیابی هر شهروند از خدمات عمومی شهرداری، کیفیت آسفالت خیابانها و سنگفرش پیاده روهاست. البته سنگفرش پیاده روها، در زنجان، بد نیست؛ اما خیابانهای زنجان، مثل جگر زلیخا، شرحه شرحه از چاله چوله هستند.
کاش اعضای شورای شهر زنجان، با خودروی خود، در مناطق مختلف شهر، رانندگی و مشکلات رانندگان زنجانی را لمس کنند؛ شاید یک حرکتی کردند. انشاالله

آدرس کوتاه :


صد کلمه