یادداشت ها

چونه نزنید، کیلویی حساب کنید!

چونه نزنید، کیلویی حساب کنید!


کی از زمزمه های یواشکی مردم زنجان در صف نانوایی ها، این است که نان ها کوچک شده است؛ البته نمی توان درباره همه نانوایی ها، این زمزمه را پذیرفت، اما شکی نیست که چونه های با دست گرفته شده، وزن دقیقی ندارند؛ البته، سالها پیش چاره این مشکل را یافته اند و "ترازو: اختراع شده است، برای حل این مشکل، باید نان را به کیلو بفروشند تا خیال همه راحت باشد؛ چه فروشنده و چه خریدار. قبلا چونه ها را وزن می کردند ولی به خاطر سرعت عمل، حذف کردند اما نان پخته شده راحت تر، قابل توزین است. اتحادیه نانوایان زنجان، یک حرکتی بکند انشاالله
 

آدرس کوتاه :


صد کلمه