روز شمار تاریخ زنجان

چهارم اردیبهشت

چهارم اردیبهشت


1 - سادات باريکاني دادستان انقلاب اسلامي زنجان طي تلگرافي به امام خميني تقاضا کرد. گروهي جهت تصدي مشاغل مختلف دادگاه انقلاب زنجان به اين شهر اعزام کردند تا محاکمه متهمين از سر گرفته شود، دادستان زنجان انگيزه مخابره اين تلگراف را تقاضاهاي مکرر مردم در خصوص محاکمه خودي اعلام داشت. (بيات، 1386، ص 425)

2- شبکه دولت و اینترنت داخلی استان زنجان با حضور مهندس رحیم زاده مشاور معاون اول رئیس جمهوری در طرح توسعه شبکه دولت افتتاح شد. در این مراسم که با حضور رحمانزاده استاندار زنجان و اعضای کمیته راهبری شبکه استانی برگزار گردید. پس از ارايه گزارش در مورد اقدامات انجام شده در استان توسط کارشناسان گروه انفورماتیک استانداري، ویدئو کنفرانس بین ادارات، نرم افزار پیام و وب سایت استانی به نمایش گذاشته شد. این شبکه در حال حاضر بین 56 دستگاه اجرایی زنجان فعال می باشد که مکاتبات مابین دستگاهها از طریق این شبکه صورت می گیرد. (هفته نامه پيام زنجان، 1382/2/8)