یادداشت ها

چتر چهل ساله حمایت انقلاب اسلامی برای محیط زیست استان زنجان

چتر چهل ساله حمایت انقلاب اسلامی برای محیط زیست استان زنجان


 

 

کانون شکار و صید در سال 1340 با همکاری چند تن ازشکارچیان علاقمند به طبیعت و متعهد محلی زیر نظر استانداران و مدیران کل کشاورزی و منابع طبیعی و فرماندهان نیروی انتظامی در زنجان تشکیل و به صورت شورائی اداره می‌شد.

 این کانون در سال 1346 در ایران به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد و تشکیلات کامل‌تری پیدا کرد و به تبع آن در زنجان این کانون به اداره شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام یافت و عمده وظایف آن کنترل شکار و صید و فروش پروانه شکار بود.

در اسفند ماه سال 1350 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به"سازمان حفاظت محیط زیست" تغییر نام داد و تشکیلات وسیع‌تری پیدا نمود در این مدت استان زنجان با عنوان سرشکاربانی فعالیت می نمود که در سال 1352 به اداره حفاظت محیط زیست تبدیل گردید.

ماموریت ها و رسالت این دستگاه شامل حفاظت از اکوسیستم های طبیعی استان و ترميم اثرات سوء گذشته در محيط زیست، پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست، ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط در جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع محيط زيست، نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست  و برخورد فعال با زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط است.

آموزش زيست محيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيست محيطي افرادجامعه براي ايجاد علاقه، حس مسئوليت و مشاركت عمومي مردم استان در حفاظت از محيط زيست با همكاري مراكز آموزشي و پژوهشي و رسانه هاي گروهي، تشکل های غیردولتی و بهره گيري از كليه امكانات داخل استان و در سطح کشوراز دیگر وظایف این دستگاه محسوب می شود.

اداره کل محیط زیست استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای ظایف سازمانی برای ارتقای شاخص های تعریفی تلاش کرده که در این راستا شاخص ارتقای سطح مدیریتی مناطق طی سال 1397 به میزان 242 هزار هکتار محقق شده است.

ارتقای سطح مدیریتی اراضی محیط زیستی استان در سال 1357 به میزان 121 هزار هکتار، طی سال 1377 به میزان 242 هزار هکتار و در سال 1388 نیز به میزان 242 هزار هکتار بوده است.

حفاظت از تنوع زیستی (گونه‌های شاخص جانوری) که در مناطق حفاظت شده استان صورت گرفته 567 راس طی دهه دوم انقلاب اسلامی و 2 هزار و 346 راس در دهه سوم انقلاب اسلامی بوده است. دهه سوم انقلاب اسلامی نیز توام با حفاظت زیستی از 2 هزار و 532 راس گونه شاخص جانوری در استان بوده است.

محیط زیست استان زنجان برنامه هایی نیز در حوزه آموزش ارائه کرده است. در سال 1378 به میزان 2 هزار نفر-ساعت آموزش های تخصصی برای مخاطبین اثرگذار اجتماعی برگزار شده و این میزان در سال 1388 نیز به میزان 5 هزار نفر-ساعت بوده است. در سال 1397 آموزش های تخصصی برای مخاطبین اثرگذار به 20 هزار نفر-ساعت رسیده است.

افزایش آگاهی و میزان مشارکت مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست یکی از برنامه های مهم حوزه آموزش و ترویج محیط زیستی در استان زنجان بوده که در سال 1397 به میزان 15 هزار نفر-ساعت برنامه آموزش ارائه شده است. این میزان در سال 1388 به میزان 10 هزار نفر-ساعت برآورد شده بود.

ایجاد ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای شهری نیز طی سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته و در سال 1397 تعداد سه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در نقاط هدف برای استان زنجان جانمایی و اجرایی شده است. در سال 1388 یک ایستگاه و در سال 1387 یک ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهری در نقاط شهری زنجان احداث شده است.

در دهه نخست انقلاب اسلامی احداث ساختمان سرمحیط بانی دندی در استان زنجان انجام شد و در دهه دوم انقلاب اسلامی، احداث ساختمان موزه تاریخ طبیعی، احداث ساختمان های ادارات شهرستان‌های خدابنده و ماهنشان، احداث ساختمان های سرمحیط بانی های سهرین، گیلوان و محیط بانی های ماری، بلندپرچین و طومارخانلو، خرید 41 هکتار مستثنیات به منظور  ایجاد منطقه امن حیات وحش در دشت سهرین و تاسیس آزمایشگاه آب و فاضلاب در سطح استان زنجان عملیاتی شد.

از جمله اقدامات مهم برای محیط زیست استان طی دهه سوم انقلاب اسلامی شامل خرید 44.8  هکتار مستثنیات به منظور توسعه منطقه امن حیات وحش در دشت سهرین، احداث ساختمانهای اداره کل (مرکز تحقیقات)، احداث ساختمان های محیط بانی های کلوئیم و داودگر، مقاوم سازی ساختمان های سرمحیط بانی دندی و محیط بانی بلند پرچین و نصب فتوسل جهت تامین انرژی مورد نیاز واحدهای حفاظتی بلندپرچین، طومارخانلو و فیله خاصه بوده است.

ایجاد واحد حفاظتی (محیط‌بانی فیله خاصه ) در منطقه شکار ممنوع فیله خاصه، احداث آبشخور برای استفاده حیات وحش در مناطق تحت مدیریت، ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی تملک شده دشت سهرین به مقدار25 هکتار، تجهیز ادارات و پاسگاه های تابعه به شبکه ارتباطی رادیویی بی­سیم،  ارائه آموزش های تخصصی برای مخاطبین اثرگذار اجتماعی، ایجاد تشکل های زیست محیطی برای همکاری با محیط زیست و اجرای حدود 23 پروژه تحقیقاتی در زمینه حفاظت از محیط زیست از دیگر اقدامات این دهه در استان بوده است.

در دهه سوم انقلاب اسلامی نیز شاهد اقدامات توسعه ای زیادی در حوزه محیط زیست استان بودیم که از جمله مهم ترین آن ها شامل خرید 59 هکتار مستثنیات به منظور توسعه منطقه امن حیات وحش در دشت سهرین، ساماندهی مراکز تیمار و نگهداری موقت حیات وحش آسیب دیده، احداث درمانگاه حیات وحش آسیب دیده و نصب دوربین مداربسته برای تمام پاسگاه های محیط بانی استان بوده است.

تجهیز مناطق تحت مدیریت به پهباد و استفاده از خدمات پروازی پهپاد در پایش مناطق، تجهیز یگان حفاظت استان  به تجهیزات آتش نشانی، بروز رسانی اداره کل در زمینه فن آوری و تجهیزات الکترونیکی، اجرای حدود 29پروژه تحقیقاتی و تعمیر اساسی بخشی از ساختمان موزه تاریخ طبیعی به منظور استقرار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان از اقدامات مهم دیگر صورت گرفته بوده است.

آدرس کوتاه :


صد کلمه