معاونت فضای مجازی

پویش مردمی کمک به سیل زدگان

پویش مردمی کمک به سیل زدگان

کمک به سیل زدگان استانهای مختلف کشورآدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

موشن گرافیک
عزاداری اربعین حسینی - زنجان 1397
مدت ویدئو:4 دقیقه و 57 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو: 5 دقیقه و 25 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
فضای مجازی مرکز زنجان
مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه