معاونت فضای مجازی

پویش مردمی من سلیمانی ام

پویش مردمی من سلیمانی ام


پویش مردمی #من_سلیمانی_ام

عکس ها و ویدئوهای خود را از حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن 1398 به ما ارسال کنید.

بخش ویژه: ارسال دل نوشته ها و سایر آثار هنری در خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

لطفا آثار خود را به شماره 09123415695 از طریق فضای مجازی ارسال کنید.

آخرین مهلت ارسال آثار: پایان روز 22 بهمن 1398

جوایز: 41 عدد کارت هدیه 2/000/000 ریالی به همراه تندیس پویش


دانلود


آدرس کوتاه :