روز شمار تاریخ زنجان

پنجم دی

پنجم دی


1 -  به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان پس از بررسی آثار تولیدی نشریات هسته های فرهنگی در معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی مرکز، نشریات هسته های فرهنگی جوان استان زنجان توانست در بین آثار ارسالی از 30 استان کشور رتبه اول این مسابقات را به خود اختصاص دهد. در این مسابقات نشریه پیک اشراق از استان زنجان با 5/93 امتیاز مقام اول برترین نشریه و در عنوان برتر هر استان نشریه اشراق زنجان با بالاترین امتیاز رتبه اول و در عنوان برترین عناوین گنجانده شده در نشریات، نشریه نگار پرده نشین مقام اول بهترین لوگوی نام و صحفه آرایی را به خود اختصاص داده و معرفی گردیدند(روزنامه مردم نو، 85/10/6).