روز شمار تاریخ زنجان

پنجم شهریور

پنجم شهریور


1 - احمد مرتضایی فرزند حاج عزت که در راهپیمایی شب 5/6/1357 مجروح شده و به تهران اعزام شده بود، درگذشت. رژیم با استناد به سخن دکتر مرتضایی، برادر شهید مرتضایی که در مصاحبه با کیهان گفته بود قتل برادرم قتل عمد بوده و ما سعی می کنیم ماموری را که به سوی او شلیک کرده است بشناسیم و علیه او شکایت کنیم»، کوشید ماجرا را فردی تلقی کرده و قضیه را فیصله دهد. به طوری که «سادات باریکانی»دادستان زنجان گفت: به محض وصول شکایت از طرف خانواده مقتول به تعقیب ماجرا خواهیم پرداخت. برخلاف تصور و تلاش رژیم در فردی جلوه دادن جرم، طیف انقلابی بلافاصله عکس العمل نشان داد. آنان در تشییع جنازه باشکوهی که با حضور هزاران نفر برای مرتضایی گرفتند، شعارهای تندی علیه رژیم دادند. در پایان یکی از همین سخنرانی ها، مردم پس از چند ماه اعتراض غیر علنی، بار دیگر به خیابان ها ریختند و مخالفتهای خود را با رژیم علنی ساختند و این راهپیمایی موجب شهادت اولین شهید انقلاب اسلامی زنجان در آن شهر گردید و همین خون ریخته شده مانع از توقف راهپیمایی ها شد، زیرا برگزاری مراسم تشییع، ترحیم، هفتم و چهلم وی خود حدیثی مفصل گشت. (بيات، 1386، صفحات 319-320)