روز شمار تاریخ زنجان

پنجم آذر

پنجم آذر


1 - حمله به افراد و منازل نیروهای انتظامی یکی دیگر از روشهای گروههای مبارز بود. بر اساس گزارش ساواک در ساعت 13 روز 5/9/1357، تعدادی از عناصر انقلابی شهر یکی از ماموران شهربانی را غافلگیر کرده و پس از مجروح نمودن وی، اسلحه كمری او را به سرقت برده اند. این فرد که سرپاسبان «رضا قاسمیان» نام داشت به خاطر جراحات وارده در بیمارستان بستری گردید(بیات، 1386: 399-400).