روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم مرداد

پانزدهم مرداد


 

1 - حاج شيخ هادي باريک بين با 206933 راي و حاج سيد اسماعيل موسوي زنجاني با 204461 راي جهت نمايندگي مجلس خبرگان انتخاب شدند. (روزنامه اطلاعات، 15/5/1358)

2- در روز دوشنبه پانزدهم مرداد 1369 برای اولین بار در کشور عمل جراحی در مورد بیمار 32 ساله ای که مبتلا به یک نوع سرطان پیشرفته بود با موفقیت انجام شد. این بیمار که اصغر دین محمدی نام دارد در بخش جراحی بیمارستان 554 منطقه ای ارتش جمهوری اسلامی ایران در زنجان مورد عمل جراحی گرفت. بیمار مذکور بر اثر یک نوع سرطان به بیماری انسداد ورید اجوق فوقانی مبتلا شده بود توسط سرگرد دکتر بهزاد رحمانی و همکاری آقایان دکتر سراج و دکتر ملا جان به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفت. (پیام زنجان، 69/5/18)