روز شمار تاریخ زنجان

پانزدهم آذر

پانزدهم آذر


1-  دادگاه انقلاب اسلامي زنجان رأي به مصادره اموال چند تن را داد. تمام زمينهاي برادران نباتچيان، برادران امجد، عبداله و تقي امين و حسن نجفي مصادره و در اختيار بنياد مستضعفين زنجان قرار گرفت. اموال و املاک محسن دائمي و مهندس شفيعي نيز مصادره شد و به دواير ثبت اسناد و املاک و بنگاههاي معاملات ملکي اعلام شد تا از هر گونه معامله روي املاک افراد ياد شده خودداري کنند. همچنين به حکم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان يک خانه به محسن دائمي و يک خانه به مهندس شفيعي داده شد(روزنامه اطلاعات، 58/9/16).