یادداشت ها

پارک گلستان زنجان را احیا کنید

پارک گلستان زنجان را احیا کنید


پارک گلستان زنجان را احیا کنید

از 26 پارک و فضای سبز منطقه 3 زنجان، پارک گلستان با  716,000 متر مربع، 80 درصد فضای سبز این منطقه را دربر می گیرد؛ اما به دلیل عدم رسیدگی مناسب در نصب آلاچیق، بوفه، سرویس های بهداشتی، روشنایی و ...، اقبال اندکی برای حضور وجود دارد و حال آنکه اگر شهرداری زنجان، اقدام به بازسازی این پارک بکند نه تنها اوقات فراغت مردم تامین خواهد شد چه بسا برای دهها نفر نیز شغل ایجاد گردد. یک دلیل گسترش باغ شهرها در زنجان، نبود مکان های مناسب تفریحی بوده است؛ برای تفریح مردم، مکان مناسب تامین کنیم.

آدرس کوتاه :


صد کلمه