معاونت فضای مجازی

ورزش در خانه

ورزش در خانه


در این روزها که به دلیل شیوع بیماری کرونا توصیه می شود تنها برای کارهای واجب از منزل بیرون رویم با آیتم های ورزشی برنامه زنجانا سلام می توانیم در منزل ورزش کنیم.


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو: 2 دقیقه
مدت ویدئو:2 دقیقه
مدت ویدئو:5 دقیقه
آیتم "وقت طلایی" برنامه خانواده
حرکات اصلاحی بدن
زنجانا سلام
گئجه لر
بخش آشپزی برنامه خانواده