جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

هلال مهربانی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

هلال مهربانی

هلال مهربانی


تهیه کننده: اکبر مهران پور

تدوین: مهدی عباسی

"هلال مهربانی" برنامه مشارکتی با هلال احمر استان زنجان تولید سیمای مرکز زنجان است. این برنامه دوشنبه ها  ساعت ۱۹:۳۵ از سیمای استانی مرکز زنجان پخش می شود.

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران؛ مؤسسه اي خيريه، غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و به کليه تعهدات و قراردادهاي بين المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت های هلال احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه های جمعيت های صليب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و ساير قوانين جمهوری اسلامی ايران مغايرت نداشته باشد، پايبند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی- درمانی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سياستهای دولت جمهوری اسلامی ايران طبق اساسنامه عمل می کند.
 
اهداف جمعيت
تلاش برای تسکين آلام بشری، تأمين احترام انسانها وو کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها، حمايت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هيچگونه تبعيض ميان آنها .
 
وظايف جمعيت در سطح کشور و خارج از کشور
  • ارايه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعی مثل زلزله و سيل و غيره در داخل و خارج از کشور
  • ارايه کمک های اوليه در حوادث غير مترقبه به وسيله امدادگران
  • برنامه ريزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح وآموزش عمومی در اين زمينه و تربيت کادر امدادی و نيروی انسانی موردنياز
  • ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به ساير کشورها در صورت لزوم
  • کمک به امر توانبخشی و ارايه ی خدمات اجتماعی در جهت تسکين آلام آوارگان، پناهندگان مرضی و معلولين و ايجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نيکوکاری بين مردم
  • تلاش در جهت تسکين آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها
  • اداره ی امور جوانان جمعيت و توسعه ی مشارکت جوانان در تصميم گيری ها و فعاليت های مربوط به آنها و تربيت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه
  • کمک به تهيه ی دارو و وسايل و تجهيزات پزشکی موردنياز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صليب سرخ جهانی که عضو اتحاديه بين المللی صليب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.
سال تولید: 1397
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.