روز شمار تاریخ زنجان

هفدهم اردیبهشت

هفدهم اردیبهشت


1 – امروز فرح پهلوی برای سفری یک روزه با هواپیما عازم زنجان شد. هدف از این سفر، بازدید از آثار تاریخی و برنامه های عمرانی استان زنجان بیان شده بود. در سلطانیه باستا شناسان ایرانی و ایتالیایی که عملیات بازسازی گنبد سلطانیه را به عهده دارند به فرح پهلوی معرفی شدند؛ همچنین وی از قسمتهای مختلف سلطانیه دیدن کرد. (روزشمار انقلاب اسلامی، 1376، ص 150)

2- جشنواره آش در تقویم رسمی گردشگری ثبت شد. به گفته مهندس رحمتی مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري و دبیر جشنواره ملی آش و المپیاد آشپزی، اهمیت جشنواره و المپیاد به قدری افزایش یافته که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور رسما آن را در تقویم رسمی گردشگری ثبت کرد. (روزنامه مردم نو، 84/2/17)