روز شمار تاریخ زنجان

هفتم شهریور

هفتم شهریور


1 - سفرنامه ای است بسیار جالب و خواندنی از «موریس دوکوتز بوئه» فرزند «اگوست دوکوتز بوئه»-نویسنده بزرگ المانی-که اطّلاعات و نکات تاریخی فراوانی را از استان سرسبزمان ارائه می دهد. «دوکوتز بوئه» که متولّد روسیه است، همراه سفیرکبیر روسیه در سال 1817 م به ایران سفر کرده و به حضور «فتحعلیشاه» می رسد و عهدنامه ای هم بین دو دولت ایران و روسیه به امضا می رساند. این سفرنامه از برخی جهات عدیده حایز اهمیّت فراوان می باشد. سفرنامه حاضر در اصل به زبان آلمانی نگاشته شده، سپس به فرانسه ترجمه گردیده و از آن هم به فارسی برگردانده شده است. وي در اين سفرنامه مي نويسد: «روز بیست و هفتم {نوامبر 1819 م} منظره از حرارت فوق العاده هوا مخوف تر به نظر می رسید، جادّه اصلی گاه از «رود زنگان» دور افتاده و زمانی بدان نزدیک می شد.» روز پنجم ژانویه {1820 م} جمعاً به راه افتاده و در دوازده ورستی «سلطانیه» مانیدم تا اعیحضرت «فتحعلیشاه» برسد، ما بیست روز انتظار کشیدیم. «روز 29 اوت اعضای سفارت خانه از «سلطانیه» حرکت کرده، غروب به «زنجان» رسیدیم، برای اجرای مراسم عید امپراتور خودمان، «سفیر» روز سی ام را در «زنجان» ماند، مردم محلّ به هوای چراغان و موزیک دور ما جمع شدند و مثل این که با هم مسابقه مودّت داشته باشیم در جشن ما شرکت کردند و می دانستند که اعلیحضرت {فتحعلیشاه} از ما پذیرایی شایانی کرده اند و عهدنامه ای هم مبنی بر دوستی دولتین به امضا رسیده است.» (متقي، 1382، صفحات 100-103)
2- تعدادی از علمای معروف کشور در تاریخ 42/6/7 در تلگرامی به آیت الله طالقانی، از صبر و فداکاری های وی و دیگر زندانیان مسلمان تقدیر و تشکر کردند. ذیل این نامه را از علمای زنجان،آقایان سید عزالدین حسینی و سید ابوالفضل و سیدرضا موسوی امضا کرده بودند. (بيات، 1386، ص219)