روز شمار تاریخ زنجان

هفتم آذر

هفتم آذر


1 - آیت الله عبدالکریم خوئینی زنجانی در سال1253ش (1291ق) در خویین از توابع زنجان به دنیا آمد و از سنین کودکی پا به مکتب گذاشت. سپس برای تکمیل تحصیلات خود به قزوین و نجف رفت و در محضر استادان نامداری همچون علامه سید محمد کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی به مدارج والای علمی دست یافت. وی پس از سالیانی اقامت در نجف، در سال1287 ش به زنجان عزیمت کرد و به ترویج دین و رسیدگی به امور مسلمانان و ترغیب شاگردان علوم دینی مشغول شد. این عالم وارسته در اواخر عمر و پس از حدود چهل سال اقامت در زنجان در سال1326ش به قم مهاجرت کرد و به تدریس درس خارج پرداخت. از آیت الله خوئینی تالیفاتی بر جای مانده که حاشیه عروة الوثقی و شرح کفایه در 2 جلد و کتاب فواید از آن جمله اند. سرانجام آن عالم پرهیزکار در هفتم آذر 1330ش برابر با 28 صفر 1371ق در 77سالگی به رحمت ایزدی پیوست و در قم به خاک سپرده شد(حایری، 1381: 294).