روز شمار تاریخ زنجان

هفتم اسفند

هفتم اسفند


1 - خواجه سعدالدین ساوجی که به مشارکت خواجه رشید الدین فضل الله در قسمت عمده ایام سلطنت غازان خان و اولجایتو باداره امور و تدبیر مهام ملکی اشتغال داشت بتدریج مقبولیت اولیه خود را در خدمت اولجایتو از دست داد و مورد بی مهری سلطان قرار گرفت و طلوع ستاره وزیر جدیدی به نام تاج الدین علیشاه جیلالی تبریزی ستاره اقبال او رو به افول رفت تا در دهم شوال 711 در قریه محلول یک فرسخی بغداد پس از محاکمه به قتل رسید و اداره امور مملکت مشترکاً به خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و تاج الدین علیشاه واگذار گردید و این خود باعث یک سلسله رقابتهای جدیدی بین دو وزیر گشت. (هشترودی، 1381، ص 116)

2- برخی از کمیته ها متنی را تنظیم کردند و در آن پیشنهاد تشکیل کمیته های مرکزی را مطرح کردند. آنان این ورقه را که رونوشت آن به نمایندگان رهبر انقلاب در زنجان ابلاغ گردید، به امضای مهمترين افراد تصمیم گیرنده شهر رساندند. (بیات، 1386، ص 454)

3 -  اولین کنگره سراسری علمی و فرهنگی بسیج در زنجان برگزار شد. در این کنگره پیرامون تبیین تفکر و فرهنگ بسیج در میان امت اسلام، تدوین تشکیلات اسلامی مطلوب برای تحقق ارتش بیست میلیونی بحث و سخنرانی شد. (روزنامه كيهان، 1368/12/8)