روز شمار تاریخ زنجان

هفتم اردیبهشت

هفتم اردیبهشت


1 - ملا قربانعلي زنجاني معروف به «حجت الاسلام» از شاگردان شيخ انصاري بود که پس از تحصيل در نجف اشرف به زنجان بازگشت. او ضمن احراز مقام مرجعيت، با سختکوشي تمام به اجراي احکام اسلام، از جمله اقامه ي حدود و اجراي تعزيرات پرداخت. ملا قربانعلي از چنان نفوذ و موقعيتي در منطقه برخوردار بود که عدم همراهي وي با جريان مشروطه ي غير مشروعه، باعث گرديد تا نهضت در آن منطقه تاثير چنداني نداشته باشد. او هيچگاه به ملاقات حاکمي نرفت و هيچ گاه حاکمي را نيز به حضور نمي پذيرفت. وي در 17 ربيع الثاني برابر با 7 ارديبهشت 1289 درگذشت. (روزشمار قمري، ص107)

2-  اولين شماره هفته نامه «قزل اوزن» برگرفته از بزرگترين رودخانه ي زنجان به صاحب امتيازي و مديرمسئولي سليمان محمدي در روز چهارشنبه 7 ارديبهشت 1330 ش منتشر گرديد. هفته نامه قزل اوزن هر هفته دو شماره، ابتدا در روزهاي شنبه و چهارشنبه و سپس در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه در چهار صفحه در قطع 26×40 با چاپ سربي در چاپخانه تواناي زنجان به چاپ مي رسيده است. جالبترين مسئله در لوگوي نشريه عبارت «ناشر افكار عمومي است مي باشد» كه در پايين عنوان «قزل اوزن» درج شده است. در كنار عنوان نشريه، شناسنامه هفته نامه درج شده است كه پس از معرفي صاحب امتياز ومدير، عنوان «تحت نظر هيئت تحريريه» به چشم مي خورد و محل اداره آن نيز در زنجان، چهار راه پهلوي سابق بوده است. در ضمن بهاي تك شماره «يك ريال و نيم» و بهاي اشتراك يك ساله (100 شماره) 150 ريال و 6 ماهه (50 شماره) 75 ريال بوده و آمده  است. كه «اين روزنامه به هيچ حزب و مقامي بستگي ندارد» ، «تعيين بهاء آگهي ها و و لوايح خصوصي با اداره  روزنامه است» ، «روزنامه در حك و اصطلاح مقالات آزاد است»، «مقالات وارده مسترد نخواهد شد». هفته نامه قزل اوزن از هواداران سرسخت شاهنشاه بوده و اختلاف شديدي نيز بين اين هفته نامه با مديران هفته نامه هاي شهنواز (مقدمي و زعفري) و نيز صاحب امتياز هفته نامه صداي زنجان (محمد تقي ملكيان) كه همزمان با «قزل اوزن» منتشر مي شدند، وجود داشته است. (قشمي، 1382، ص 43)

3 – دكتر محمود احمدي نژاد رئیس جمهور در روز هفتم ارديبهشت سال 1385 وارد شهر زنجان شد. وي در جمع مردم زنجان گفت: «مردم زنجان دین بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.» (خبرگزاری فارس، 85/2/7)