روز شمار تاریخ زنجان

هفتم آبان

هفتم آبان


1 - در تاریخ 1359/8/7 استانداری زنجان طی اعلامیه¬ای به صاحبان، مالکان، مستاجران، وکلای قانونی، مدیران عامل و مسئولان صنایع متوقف شده اخطار کرد تا به منظور بررسی علل توقف و در صورت لزوم ارائه کمک¬های لازم جهت راه-اندازی واحد مربوطه حداکثر تا پانزدهم آبان همان سال به فرمانداری¬های زنجان و توابع رجوع نمایند. استانداری تهدید کرد در صورت عدم مراجعه، با آنان برخورد قانونی خواهد شد(بیات، 1386: 500).