روز شمار تاریخ زنجان

هشتم اسفند

هشتم اسفند


1 – حضرت آيت الله حسيني، امام جمعه با اختلافات به وجود آمده با آيت الله سيد هاشم موسوي، ماندن را در زنجان ممکن ندید و برای کسب تکلیف در تاریخ 57/ به تهران عزیمت کرد. قبل از عزیمت اعلامیه ای منتشر نمود و طی آن خاطرنشان ساخت:« در مدت اقامت کوتاه خود که حسب امر مطاع نایب الامام حقه آیت الله /العظمی خمینی صورت گرفت، متاسفانه اوضاع چنان پیش آمد که این جانب یقین از امتثال امر امام دام ظله معذور هستم. آیت الله حسینی پس از چندی، بار دیگر به اشاره ی حضرت امام خمینی به زنجان برگشت و با وجود اینکه کوشید با آیت الله سید هاشم وسوی کنار بیابد، موفق نشد.(بیات، 1386، ص 457)