روز شمار تاریخ زنجان

هشتم آبان

هشتم آبان


1 - بنا به گزارش کیهان در تاریخ 1357/8/8، ماموران انتظامی جوانانی را که از خیابانها عبور می¬کردند و ریش داشته و کفش کتانی پوشیده بودند با باتوم می¬زدند و یا در همین روز ماموران، جوانی را که سرگرم تماشای اماکن سوخته شده بود مورد ضرب و جرح قرار دادند به طوری که جوان در بیمارستان شفیعیه بستری شد. همچنین ماموران انتظامی در بازار و خیابانهای زنجان به گروهی موتورسوار و دوچرخه¬سوار حمله کردند و ضمن به آتش کشیدن وسیله نقلیه¬شان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش کیهان در این حملات که اوج آن در کوچه¬مشکی بود، عده¬ای مجروح یا دستگیر شدند و بالاخره دانشجویان دانشکده کشاورزی زنجان در تاریخ 8/8/57 زمانی که با سرویس دانشکده به شهر می¬آمدند مورد حمله ماموران گارد شهربانی قرار گرفته و دو نفر آنان توسط ماموران دستگیر شدند. گروهی از دانش¬آموزان نیز هنگام بازگشت به خانه¬هایشان مورد حمله ماموران گارد شهربانی قرار گرفتند. چند تن از دانش¬آموزان 12 و 13 ساله دستگیر شدند. در ساعت 22 روز 1357/8/8، تعدادی دیگر از مردم به طرف گارد شهربانی تیراندازی کرده و خودروی ارتشی را آتش زدند که با دخالت افراد لشکر 16 زرهی (قزوین)، دو نفر از آنان دستگیر و بقیه متواری گردیدند. در ساعت 23 همین روز نیز یک کامیون حامل گاز شهربانی به یک راه¬بندان و کمین بسیار مجهز برخورد نمود و به محض توقف، دو انفجار در جلو و عقب کامیون ایجاد شده و دو بطری مولوتف از پشت¬بام با تیراندازی به سوی ماموران پرتاب شد. راننده خودرو، بطری مولوتف را بلافاصله برداشته و به خارج پرتاب نمود و پلیس سریعاً متفرق و با تیراندازی¬کنندگان درگیر شد(بیات، 1386: 387).