یادداشت ها

هر زائر ، یک لیوان با دوام همراه داشته باشد

در سال گذشته تعداد موکب هایی که لیوان یکبار مصرف استفاده می کردند نسبت به سال قبل بیشتر شده بود و معضل زباله مشهود بود. اگر 2 میلیون زائر ایرانی هر کدام در روز 20 لیوان دور بریزند، در طی یک هفته تعداد 280 میلیون لیوان مصرفی تبدیل به کوهی از زباله می شود و هزینه زیادی هم به برادران عراقی تحمیل می کند. اما اگر هر زائر یک لیوان ترجیحا استیل درب دار همراه داشته باشند ضمن رعایت بهداشت از تخریب محیط زیست جلوگیری میشود. لطفا نشر دهید در ثواب این کار خیر شریک شوید.
 

آدرس کوتاه :


صد کلمه