روز شمار تاریخ زنجان

هجدهم خرداد

هجدهم خرداد


1 - آیت الله عزالدين حسيني زنجاني در سخنرانی های ماه محرم 1342 تمام اقدامات رژیم پهلوی از قبیل لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید و حمله به فیضیه که موجب اعتراض امام خمینی شده بود را در شهرستان زنجان مورد اعتراض قرار دارد و از آن جایی که جمعیت بی نظیری در مسجد وی حضور یافته اند، تاثیرات این سخنان فوق­العاده زیاد بود. در 14 خرداد برابر با اول محرم 1342 آیت الله عزالدین حسینی در ادامه ی صحبتهای قبلی بار دیگر سخنرانی تندی علیه مقامات عالیه کشور ایراد نمود و در ضمن صحبت های خود اهالی را به تعطیل بازار و کسب و کار تحریض نمود. پس از اقامه نماز مبنی بر حمایت از آزادی آیت الله طالقانی به ایشان تلگرافی زد و بدین جهت چون از دستور شهربانی تخلف کرده بود در تاریخ 18/3/1342، دستگیر و بلافاصله روانه ی زندان شهربانی در تهران (خیابان سپه شد.) سرانجام آیت الله عزالدین حسینی در اثر مداومت و اصرار به مخالفت با رژیم پهلوی در سال 1351 از مقام امام جمعه گی عزل و به مشهد تبعید شد. (بيات، 1386، ص201)

2- شادروان میرعمادالدین حجازی آنچنان که خود در مقدمه مجموعه فرهنگ ابهر می نویسد در بهار سال 1289ه.ش چهار سال پس از انقلاب مشروطیت در آقچه قبا (1) یکی از دیه های اطراف قیدار ( خدابنده) به دنیا آمد. پدرش سید حسن نام داشته که فردی با فضیلت، دارای اطلاعات گسترده و اهل ذوق و خط خوش بوده و به شغل مکتب داری مشغول بوده است. (2) میرعمادالدین در هفت سالگی بر اثر تشویق مادر و دائی خود میر هادی موید عهد، به دیه قره آقاج نزد دائی خود رفت و زیر نظر برادر ملا جمال انصاری ابهری به تحصیل علم و دانش پرداخت. پس از زمان کوتاهی که جنگ جهانی اول به پایان آمده بود؛ اما به دلیل فقدان نیروی مرکزی نیرومند، نیروهای بیگانه همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه می دادند. از جمله سربازان روسیه که در شمالغرب و شمال ایران حضور داشتند. این مساله ثبات اجتماعی و امنیت و آسایش موجود در قره آقاج و دیه های اطراف را به هم ریخت و موجب شد مادر با تدبیر خانواده در اوایل سال 1296ه.ش (1336 ه.ق) به همراه فرزندان خود به ابهر مهاجرت کند. از آن پس میر عماد الدین در ابهر به فراگیری علم و دانش پرداخت و «زانو زن گنج مکتب قدیمه و ریزه خوار خوان فضل فضلا» (3) شد و از محضر افرادی چون حسین دهقان، یحیی زنجانی، شیخ علی اصغر ملاتقی، میرزا یعقوب، ملاحسین، حاجی میرزا حسین، شیخ ذکرالله علمداری، سید فخرالدین احمدی، میرزا شکر الله، مرحوم ملا حسین علی و محمد تقی بنئی بهره برد. سرانجام میرعماد الدین حجازی پس از عمری زندگی با شرافت و الفت با اندیشه های بزرگان با فضیلت ادبیات و عرفان ایران، در روز پنج شنبه 18/3/1375 و در جریان یک حادثه رانندگی در گذشت. پیکرش در میان اندوه فراوان مردم قدر شناس ابهر تشییع و در بهشت کبری به خاک سپرده شد. (هفته نامه ندای ابهر، 81/3/18)

3 – هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه 83/3/18خود با صدور پروانه انتشار نشریه «البرز خرم» صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد حسین مهدیخانی سرو جهانی موافقت کرد. این نشریه به صورت هفتگی در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با گستره توزیع استان های زنجان ، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می تواند منتشر شود. محل چاپ این هفته نامه براساس مجوز صادر شده خرمدره می باشد. (روزنامه مردم نو، 83/5/25)