محرم 98

هادی وحیدی


هادی وحیدی
هادی وحیدی متولد 1350 زنجان میباشد. وی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است. چاپ متعدد اشعار و مقالات ادبی این شاعر پر کار زنجانی، وی را به یک شخصیت فرا استانی تبدیل کرده است.
هادی وحیدی در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل غزل نو» تغییر و تحولات و ویژگیهای غزل را از دهه پنجاه تا هشتاد بررسی کرده است. این پایاننامه در میان سایر پایاننامهها از ویژگی بارزی برخوردار میباشد.
از نظر مضامین و درونمایههای شعری نیز شعر هادی تنوع و گستردگی خوبی دارد. وی علاوه بر سرایش غزل، در زمینه مدح و مرثیه نیز فعال است. به علاوه اشعار ترکی خوبی نیز از او در دسترس است.
نام اولین دفتر شعری هادی «آفتابترین انتخاب» میباشد که یکی از غزلهای همین مجموعه گرفته شده است. بنگرید:
دری به خانه خورشیدی حضور گشاید که آفتاب ترین انتخاب با او بود
چه عاشقانه سر نیزه خواند آیه کهف که رمز روشن امّ الکتاب با او بود

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.