روز شمار تاریخ زنجان

نوزدهم آذر

نوزدهم آذر


1 - حاج میرزا ابوطالب محمد بن ابوالقاسم، ملقب به «فخر الدین» و مکنی و مدعو به «ابی طالب» روز هجدهم ذی القعده سال 1259 برابر با 19 آذر 1222 ش در شهر زنجان متولد شد. در ابتدای حال در مسقط الراس خویش تحصیلات مقدمات و مبادی علوم کرده سپس در سال 1277 به منظور تحصیل به قزوین رفت و مدتی (در حدود یک سال) در آن شهر مشغول کسب معرفت و علم بود و در سال 1278 به نجف اشرف مشرف شد و در محضر اعظم علماء عصر شیخ مرتضی انصاری، به ادامه تحصیل علوم و استفاضه کامله پرداخت و تا وفات شیخ مرحوم که در سال 1281 واقع شد از محضر کثیر البرکاتش مستفیض بود و قسمتی از ابواب فقه را از برکت انفاس قدسیۀ آن مرحوم نوشت(نیرومند، 1385: 242).

2- در پي اعلاميه روحانيون زنجان مبني بر تظاهرات آرام، در روز تاسوعا دهها هزار تن از مردم زنجان و هزاران تن از اهالي روستاهاي اطراف اين شهر در يک راه پيمايي پرشکوه شرکت کردند. تظاهرکنندگان از مسجد اميريه حرکت کردند و از خيابانهاي پهلوي- بلوار- مولوي- فرهنگ- فرمانداري(شهدا) و بابائيان گذشتند. در اين تظاهرات 5 ساعته مردم عسکهايي از آيت الله خميني را حمل مي کردند و کليه روحانيون در صف اول تظاهرات بودند. با نزدیک شدن روز تاسوعای حسینی از طرف روحانیون سرشناس شهر زنجان، اعلامیه ای انتشار یافت  که به موجب آن از مردم دعوت شده بود در روز 19/9/57 اقدام به راهپیمایی کنند. به همین منظور از صبح روز مذکور عده ای در گروههای ده تا بیست نفری در مقابل مسجد دمیریه زنجان اجتماع کرده و سپس در خیابانهای مولوی، استانداری و چهار راه امیر کبیر به راهپیمایی پرداختند. افراد مورد بحث مقارن ساعت 45: 12 روز مزبور مجدداً به مقابل مسجد دمیرلو مراجعت کرده و به تدریج متفرق شدند. پیشاپیش این تظاهرات کنندگان، روحانیون قرار داشتند و این اولین بار از ماه آذر بود که خیل کثیری جهت راهپیمایی به خیابان آمده بودند(بیات، 1386: 407).