روز شمار تاریخ زنجان

نوزدهم آبان

نوزدهم آبان


1 –  اثر ملیله کاری« صبح عاشورا» توسط مریم قاسمی اندرود ساخته شد. وی که کارشناس پژوهشی هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان زنجان است با خلق یک اثر زیبای مذهبی توانمندی خود را در این زمینه به نمایش گذاشته است.  اثر ملیله کاری صبح عاشورا در دهمین نمایشگاه قرآن کریم که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و با شرکت کشور های اسلامی از تاریخ 81/8/19 لغایت 81/9/14 در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید به عنوان اثر برتر معرفی و به خالق آن خانم قاسمی لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد. لازم به ذکر است مریم قاسمی اندرود پیش از این نیز در چند نمایشگاه آثار هنری مقامهای مختلفی را کسب کرده است(هفته نامه بهار زنجان، 1381/9/15).